Smjernice

LIJEČENJE ANEMIJE U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Bubrežna anemija nastaje kao posljedica kronične bolesti bubrega (KBB), a pogoršava se s napredovanjem bolesti. Anemija može biti prvi znak bolesti bubrega. Kod svih bolesnika s KBB i anemijom potrebna je dijagnostička obrada koja može otkloniti druge uzroke bolesti. Rano liječenje anemije moglo bi usporiti napredovanje KBB.

iconsmjernice_anemija2013.pdf

Comments are closed.