Smjernice

Smjernice za dijagnozu i liječenje KOPB-a

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

KOPB je jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu te je velik javnozdravstveni problem koji zbog svojeg kroničnog tijeka i visoke prevalencije među populacijom značajno opterećuje zdravstvene resurse.

U liječenju KOPB-a služimo se smjernicama Globalne inicijative za kroničnu opstruktivnu bolest pluaća (GOLD) koje uključuju farmakološke i nefarmakološke mjere koje ovise o težini bolesti s ciljem kontrole simptoma, smanjenja egzacerbacija i poboljšanja kakvoće života.

Comments are closed.