O HUOM-u

O HUOM-u

Hrvatska udružba obiteljske medicine (HUOM) je neovisna i samostalna strukovna udruga liječnika specijalista opće/obiteljske medicine, specijalizanata obiteljske medicine i drugih liječnika koji se bave obiteljskom medicinom.

Nakon Simpozija „Obiteljska medicina – da ili ne?“ održanog u Zagrebu u svibnju 1992. godine na prijedlog Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i na poziv Inicijativne grupe koja je formirana na Simpoziju, HUOM je osnovan na osnivačkoj Skupštini 19. rujna 1992. godine, a osnivači HUOM-a su specijalisti opće/obiteljske medicine.

HUOM je neprofitna organizacija koja djeluje na području Republike Hrvatske, a svoju djelatnost obavlja u podružnicama.

CILJEVI HUOM-a

Poticanje i sudjelovanje u znanstvenom, stručnom i edukativnom radu na području obiteljske medicine, njihovu unapređenju, razvoju i podizanju kvalitete rada u zdravstvenoj zaštiti pučanstva.

Povezivanje svih liječnika specijalista opće i obiteljske medicine, okupljanje istih na razvoju prakse i znanosti u obiteljskoj medicini, te povezivanje sa sličnim strukovnim udrugama u svijetu.

Stvaranje modernog obrazovnog sustava koji će omogućiti razvoj obiteljski koncipirane medicine i zdravstvene zaštite u Hrvatskoj

Razvoj prakse obiteljske medicine, njeno humaniziranje kao i razvoj etičkih principa.

DJELATNOSTI HUOM-a

Poticanje i organiziranje rasprava o svim temama koje mogu doprinijeti kvalitetnijoj praksi obiteljske medicine i osiguranju ekonomskog, socijalnog, civilizacijskog i kulturnog razvoja Hrvatske.

Briga za ugled, prava i sigurnost zdravstvenih djelatnika koji se bave obiteljskom medicinom.

Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, škola, seminara te drugih oblika edukacije članstva i pučanstva.

Suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama i pojedincima u zemlji i svijetu.

Pokretanje, organizacija i provođenje znanstveno-istraživačkih projekata.

Organiziranje vlastite izdavačke djelatnosti sukladno zakonu.