Popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine

U prilogu se nalazi obnovljeni popis glavnih mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine.

Iznos naknade glavnom mentoru i mentoru specijalizacije iz obiteljske medicine

Na osnovu čl. 10 Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11) i čl. 1 ili 2 Odluke o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru iz specijalizacije obiteljske medicine (NN 139/11) mentori ostvaruju pravo na godišnju naknadu za rad.

Zahtjev za bodovanje mentorstva i objavljenih članaka

Za bodovanje znanstvenih/stručnih članaka potrebno je podnijeti osobni zahtjev za bodovanje i kopiju članka.

Zamolbi za bodovanjem mentorstva specijalizantu liječnik mora priložiti rješenje o imenovanju za mentora te potvrdu da je specijalizant uspješno položio specijalistički ispit.