Vodstvo HUOM-a

Predsjednik:
Marko Rađa, dr. med.
G. Matoša 2
21000 Split
e-mail: huom@huom.hr

Dopredsjednik:
Prim. mr. sc. Josip Lončar, dr. med.
e-mail: loncar_josip@yahoo.com

Tajnica:
Marija Petrovčić, dr. med.
Albaharijeva 4
10000 Zagreb
e-mail: secretary@huom.hr

Rizničarka:
Sanja Žužić-Furlan, dr. med.
Makarska 36
21000 Split
e-mail: treasurer@huom.hr

Glavna urednica MFC:
Doc. dr. sc. Marion Tomičić, dr. med.
Trg Hrvatske bratske zajednice 4
21000 Split
e-mail: editor.mfc@huom.hr

Predsjednici podružnica:

Grad Predsjednik
Bjelovar Prim. Josip Lončar, dr. med.
Osijek Vesna Samardžić Ilić, dr.med.
Split Marko Rađa, dr. med.
Varaždin Prim. Tatjana Cikač, dr. med.
Zagreb Prim. Suzana Kumbrija, dr. med.

Predsjednik Skupštine:

Prim. Dragomir Petric, dr. med.

Nadzorni odbor:

Prim. Rajka Šimunović, dr. med. za predsjednica Nadzornog odbora
Ana Vučković Vukušić, dr. med.
Blaženka Fijačko, dr. med.