Smjernice

Dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Recidivirajuca (rekurentna) abdominalna bol (RAB) razlog je 5-10% pregleda kod pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a zbog svog ponavljajuceg karaktera cesto iscrpljuje dijete, roditelje i lijecnike. Organski, psihogeni i funkcionalni uzroci poremecaja preklapaju se u vecoj ili manjoj mjeri, otežavajuci dijagnozu i lijecenje.

iconbolovi_u_trbuhu_hlz_postupnik.pdf

Comments are closed.