Author

korisnik

Browsing

HUOM je 23. rujna 2017. godine obilježio 25 godina neprekinutog uspješnog djelovanja. Svečanosti su prisustvovali osnivači i članovi društva koji su svojim angažmanom doprinijeli njegovom stvaranju.

Osnivači HUOM-a su specijalisti opće/obiteljske medicine koji su na poziv Inicijativne grupe koja je formirana tijekom održavanja Simpozija “Obiteljska medicina – da ili ne?” u Zagrebu, na prijedlog Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovali Hrvatsku udružbu obiteljske medicine 19. rujna 1992.godine. Osnovni cilj udruge je promocija struke i edukacija liječnika obiteljske medicine te poticanje kolega na sudjelovanje u znanstvenom, stručnom i edukativnom radu. Od 1993. godine u organizaciji HUOM-a održana su 24 kongresa te su izdana i 24 kongresna zbornika u kojima je objavljeno više od 850 radova. Izuzetno smo ponosni na naš časopis, Medicina Familiaris Croatica, u kojem je do sada objavljeno preko 400 radova. Časopis je značajan jer omogućava brojnim mladim kolegama da se prvi puta iskušaju u pisanju stručnih radova te prati sve naše aktivnosti tijekom godine. Od 2015 godine nalazi se i na centralnom web portalu koji okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise (HRCAK).

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, uzvanicima je dao kratak uvid u povijesni razvoj HUOM-a, te se zahvalio svim pojedincima koji su doprinijeli napredovanju i razvoju udruge. Istaknuo je kako se udruga po svojemu znanstveno-istraživačkom radu i broju objavljenih radova ubraja u značajne znanstvene institucije u Hrvatskoj. Usprkos problemima, a zahvaljujući entuzijazmu i radu svojih članova HUOM je kroz sve ove godine znatno doprinio razvoju obiteljske medicine u Hrvatskoj kao znanosti i struke.

Prof.dr.sc. Zdravko Ebling je u svojoj pozdravnoj poruci povodom 25. obljetnice HUOM-a istaknuo kako je „HUOM je udruga je vrhunskih liječnika i znanstvenika obiteljske medicine kojoj je temeljni zadatak da najkompetentnije i na najvišoj znanstvenoj razini raspravlja o svim pitanjima bitnim za OM, medicinsku znanost i struku te zdravlje hrvatskih građana, o uporabi novih tehnologija u medicini, potiče poboljšanja zakonske regulative, predlaže nova sustavna i organizacijska rješenja, domišljaju smjerove razvitka medicinske znanosti i zdravstva te visokoškolske nastave iz područja obiteljske medicine..“

Prof.dr.sc. Milica Katić čestitala je pismenim putem članovima udruge na svemu dosad postignutom, rekla da imamo što slaviti te da se svim moramo osjećati ponosno, veselo i sretno. Čestitkama su se pridružili i prof.dr.sc. Biserka Bergman-Marković te prof.dr.sc. Marija Vrca-Botica.

Na svečanoj sjednici predstavljen je i jubilarni dvadeset i peti broj časopisa Medicina Familiaris Croatica koji je izašao kao dvobroj, a sadržava niz radova koji odražavaju raznolikost i kontekst svakodnevnog rada liječnika obiteljske medicine. Jubilarni broj nastao je u suradnji sa Katedrom za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz vodstvo gosta urednika doc.dr.sc. Zlate Ožvačić Adžić, dr.med.

Kao i do sada, želimo da i ubuduće udruga ostvaruje najviše standarde struke i znanosti te da i dalje doprinosi obrazovanju i usavršavanju budućih i postojećih generacija liječnika obiteljske medicine kako bi osigurali uspješno funkcioniranje našega zdravstvenog sustava. Sigurni smo da će udruga i dalje biti okosnica rasta i napredovanja struke kada je u pitanju znanstveno-istraživački rad i stručno usavršavanje.

KOPB je jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu te je velik javnozdravstveni problem koji zbog svojeg kroničnog tijeka i visoke prevalencije među populacijom značajno opterećuje zdravstvene resurse.

U liječenju KOPB-a služimo se smjernicama Globalne inicijative za kroničnu opstruktivnu bolest pluaća (GOLD) koje uključuju farmakološke i nefarmakološke mjere koje ovise o težini bolesti s ciljem kontrole simptoma, smanjenja egzacerbacija i poboljšanja kakvoće života.

Adenokarcinom prostate druga je po učestalosti zločudna neoplazija u muškaraca u Republici Hrvatskoj. Klinički je često asimptomatski, a najčeće se otkriva na osnovi povišenih vrijednosti PSA u serumu. Odluka o liječenju donosi se na osnovi TNM-klasifikacije, Gleasonova gradusa (stupnja diferenciranosti) i vrijednosti PSA. U tekstu u prilogu predstavljene su kliničke upute s postupcima i kriterijima postavljanja dijagnoze, liječenja te praćenja bolesnika s rakom prostate.

iconupute_za_dijagnostiku_lijeenje_i_praenje_bolesnika_oboljelih_od_raka.pdf

Prema definiciji Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju i prehranu (ESPGHAN), celijakija je imunološki posredovana sistemska bolest koja se javlja u genetski predisponiranih osoba i za čiji nastanak je neophodan gluten ili srodni prolamini, koji se nalaze u pšenicnom, raženom i jecmenom brašnu.

U daljnjem se tekstu navodi kada treba posumnjati na celijakiju i hodogrami postupanja u različitim kliničkim situacijama.

iconcelijakija_hlz_postupnik.pdf

Epileptički i neepileptički (prigodni napadaji) najčešća je neurološka patologija u pedijatriji s učestalošću 4-10%. Epileptički su napadaji najčešći u dojenčadi i male djece, ponajprije oni u febrilitetu. Cilj je poboljšanje kakvoće zbrinjavanja pedijatrijskih
bolesnika s prvim epileptičkim napadajem, racionalizacija dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

iconbarii_n_epileptiki_napadaji_postupci_i_razine_zbrinjavanja.pdf