Kongresi HUOM-a

Poziv na XXI Kongres OM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

HRVATSKA UDRUŽBA OBITELJSKE MEDICINE

organizira

XXI. KONGRES OBITELJSKE MEDICINE

U Splitu, 24.-26. travnja 2014. godine u

KONGRESNOM CENTRU HOTELA LE MERIDIEN LAV

Poštovane kolegice i kolege,

Čast mi je i zadovoljstvo u ime Predsjedništva HUOM-a pozvati Vas ponovo, po mnogima,  u NAJLIPŠI GRAD NA SVITU – Split; na XXI. Kongres obiteljske medicine. U nastojanju da za sve nas osiguramo što kvalitetniju trajnu izobrazbu i stručno usavršavanje, Znanstveni odbor HUOM-a, za teme Kongresa 2014. godine, odabrao je dvije aktualne teme:

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA MUŠKARCA

i

PALIJATIVNA SKRB U OBITELJSKOJ MEDICINI

 

uvažavajući sve okolnosti našeg rada i situacije s kojima se u posljednje vrijeme susrećemo češće no ranije.

Nastavno na navedene teme, eminentni stručnjaci za pojedina polja, vodit će i brojne RADIONICE NA KONGRESU od kojih izdvajamo samo najzanimljivije: KATETERIZACIJA (model za vježbu muški i ženski), DIGITOREKTALNI PREGLED, REANIMACIJA (elektronski nadzirani model),RAD SA DEFIBRILATOROM, KABINET VJEŠTINA, DERMATOSKOPIJA, SPIROMETRIJA, TENS, UZV TERAPIJA, EREKTILNA DISFUNKCIJA, PRIRODNO PLANIRANJE OBITELJI.

Zanimljive teme Kongresa, aktualne radionice i uvijek atraktivna destinacija, više su no dostatni razlozi da u svoj kalendar aktivnosti uvrstite sudjelovanje na XXI Kongresu HUOM-a.

Za stručne radove molimo obratite se:

 

Dr Marion Kuzmanić Tomičić na 091 542 9293 odnosno na: marion.tomicic@gmail.com

Radovi će biti tiskani u cijelosti u ZBORNIKU RADOVA KONGRESA, a moraju biti pripremljeni sukladno uputama za objavljivanje radova u „MEDICINA FAMILIARIS CROATICA“, a primaju se isključivo u elektronskom obliku.

Krajnji rok za dostavu radova je PETAK, 28. ožujka 2014. do 12:00 sati

 

Za Vaše prijave, organizaciju putovanja, transfera, smještaja, kotizacije i izlaganja, kao i izložbene prostore, molimo obratite se elektronskom poštom službenoj putničkoj agenciji Kongresa:

VIP TRAVEL   DMC & PCO®

Jerome d.o.o. putnička agencija

HR-21000 SPLIT, Trg hrvatske bratske zajednice 8

KONTAKT OSOBA: IVICA ČOVIĆ

mail: ivica@viptravel.hr tel: 021 / 315 196, 510 801; fax: 021484 829, 315 198

SVE DETALJNIJE OBAVIJESTI ZA SUDIONIKE I IZLAGATELJE MOGU SE PRONAĆI U PRILOŽENOM PDF DOKUMENTU

Comments are closed.