Upitnici

CAT – test za procjenu KOPB-a

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Procjenu progresije KOPB-a pratimo pomoću MRC ljestvice zaduhe, testovima opterećenja mjerenjem hodne pruge pri vlastitom tempu bolesnika, CAT upitnikom. CAT upitnikom mjeri se utjecaj KOPB-a na tjelesno i mentalno zdravlje pacijenta te svakodnevno funkcioniranje. Rezultati testa koriste kao pomoć u boljem zbrinjavanju pacijenata kako bi maksimalno smanjili utjecaj bolesti na kvalitetu njihovog života.

iconcat_upitnik.pdf

Comments are closed.